Akreditacije i dozvole

Naša ustanova je prva akreditovana privatna visokoškolska institucija u Srbiji koja pruža akademsko obrazovanje. Akreditacije imamo za: 
   

 ●  Ustanovu

 ●  Studijski program: Pravo - osnovne i master studije

 ●  Studijski program: Poslovna psihologija - osnovne i
     master studije
 ●  Studijski program: Psihoterapija - master studije

 ●  Studijski program: Bezbednost i kriminalistika - osnovne i
     master studije
     (dosadašnji naziv: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti)

 ●  Studijski program: Engleski jezik - osnovne i master studije
 ●  Studijski program: Poslovna ekonomija - osnovne studije
   

Akreditacije i dozvole ustanove:

 

  Akreditovana ustanova
       Prva akreditovana i reakreditovana ustanova akademskih studija u Srbiji

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, na sednici održanoj 12. aprila 2008. godine, u okviru 1. ciklusa procesa provere kvaliteta - akreditacije, uručila je rešenje o akreditaciji kao prvoj privatnoj akreditovanoj ustanovi akademskih studija u Republici Srbiji, kao i reakreditaciju 2013. godine...

 Akreditovana naučnoistraživačka delatnost
      
U oblasti društvenih i humanističkih nauka

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije, na sednici održanoj 10. marta 2015. godine, doneo je odluku kojom se akredituje "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasti društvenih i humanističkih nauka - pravo, psihologija, ekonomija i anglistika...

  Dozvola za rad

Na svečanosti održanoj 11. juna, 2010. godine, uručena je dozvola za rad, kao prvoj privatnoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji i Vojvodini, kojoj je odobreno pravo na nastavu na Osnovnim i Master akademskim studijama...


svečanost povodom uručenja dozvole za rad

Akreditovani studijski programi:
 Bezbednost i kriminalistika -
      
Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
       Osnovne i Master studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 23.05.2008. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog programa "Osnovnih i master akademskih studija: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti", kao i reakreditaciju 2013. godine...

 Bezbednost i kriminalistika -
       Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
       Osnovne IV godišnje studije u Nastavnoj jedinici u Nišu

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 08.11.2013. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog programa "Osnovnih  akademskih studija: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti"...

 Poslovna psihologija
       Osnovne i Master studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 04.07.2008. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog   programa "Osnovnih i master akademskih studija: Poslovna psihologija", kao i reakreditaciju 2013. godine...

 Psihoterapija
       Master studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 23.11.2012. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog programa "Master akademskih studija: Psihoterapija" ...

 Pravo
       Osnovne i Master studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 08.01.2009. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog programa "Osnovnih i master akademskih studija: Pravo", kao i reakreditaciju 2013. godine...

 Pravo
       Osnovne IV godišnje studije u Nastavnoj jedinici u Nišu

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 08.11.2013. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog programa "Osnovnih  akademskih studija: Pravo"...

  Engleski jezik
       Osnovne i Master studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 28.08.2009. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog programa "Osnovnih i master akademskih studija: Engleski jezik", kao i reakreditaciju 2015. godine......

 Poslovna ekonomija
       Osnovne IV godišnje studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, 01.07.2011. godine, uručila je rešenje o akreditaciji studijskog programa "Osnovnih akademskih studija: Poslovni menadžment", a od 29.10.2012 rešenje o reakreditaciji četvorogodišnjih "Osnovnih akademskih studija: Poslovna ekonomija"...


Na stranicama Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije - www.kapk.org:

 Vodič kroz akreditovane studijske programe
       na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji

Stranice Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije sa elektronskom publikacijom koja sadrži informaciju o visokoškolskim ustanovama i studijskim programima koje je akreditovala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata


 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt