OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - USLOVI UPISA
 

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2017/18 . godinu na studijskim programima:

   
NOVI SAD:
   ●  Pravo .............................................................................. 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)

   ●  Poslovna psihologija ................................................ 120 studenata (trogodišnje 180 ESPB)

   ●  Bezbednost i kriminalistika ........................................ 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

   ●  Engleski jezik ................................................................ 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

  
NIŠ:
   ●  Pravo .............................................................................. 30 studenata (trogodišnje 180 ESPB)

   ●  Menadžment u poslovno-civilnij bezbednosti ......... 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
    


          
Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom odgovarajućom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi.  

  Informacija o upisu u školsku 2017-18. godinu


Stipendije:

     

●  Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2016/17 . godini - ne plaćaju školarinu
    za prvu godinu studija,

●  Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim
    godinama srednjoškolskog obrazovanja - ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija,

●  Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog
    srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više - plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija...

     

Ove studente stipendira Fondacija „Prof. dr Lazar Vrkatić“


 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:


   
 
   ●  Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:

   ●  Opšti uspeh u srednjoj školi - max 40 bodova - sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)

   ●  Prijemni ispit (max 60 bodova - minimalno potrebno ostvariti 14 bodova) - više o sadržaju prijemnog ispita


Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta  
Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2017/18 . godinu na srodnim fakultetima
(i ostvaren minimum od 14 bodova), da se mogu upisati na "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" bez ponovnog polaganja prijemnog ispita... više o potrebnoj dokumentaciji


Polaganje prijemnog ispita održaće se u sledećim terminima:

   

  Letnji upisni rok

Datum   Vreme        
- 26.jun .... 10:00        
- 03. jul .... 10:00        
- 10. jul .... 10:00        

     

  • Objavljivanje rang liste biće sutradan po prijemnom ispitu, tj. 27.06.2017, 04.07.2017. i 11.07.2017. godine na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

  • Upis primljenih kandidata biće u od 27.06.-03.07.2017, od 04.07.-10.07.2017. i od 11.07.-21.07.2017. godine od 09-16:00 časova.

 

  Jesenji upisni rok (ukoliko ostane slobodnih mesta)

Datum   Vreme        
- 28. avgust .... 10:00        
- 11. septembar .... 10:00        
- 25. septembar .... 10:00        

     

  • Objavljivanje rang liste biće sutradan po prijemnom ispitu, tj. 29.08.2017, 12.09.2017. i 25.09.2017. godine na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

  • Upis primljenih kandidata biće u od 29.08.-12.09.2017, od 12.09.-25.09.2017. i od 26.09.-02.10.2017. godine od 09-16:00 časova.

     


Napomena:

  • Sledećeg dana nakon prijemnog ispita utvrđuje se privremena rang lista sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

  • Kandidat koji smatra da redosled kandidata na privremenoj rang listi nije pravilno utvrđen može podneti prigovor Dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od objavljivanja privremene rang liste. Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.

  • Kandidat može podneti žalbu Savetu fakulteta u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.

  • Nakon odlučivanja po prispelim žalbama Fakulteta utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu kandidata. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

 
 

Prijave za prijemni ispit


  

Prijave za prijemni ispit primaju se u prostorijama fakulteta svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova.
više o potrebnoj dokumentaciji


Prelazak sa drugih fakulteta:

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi.

više o potrebnoj dokumentaciji


Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta  
Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2017/18 . godinu na srodnim fakultetima
(i ostvaren minimum od 14 bodova), da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita... više o potrebnoj dokumentaciji


    

Informacije


   

Svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:
   

   ●  u Novom Sadu:
       Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata - subotom: I sprat, Studentska služba)
   ●  u Nišu:
        ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)

 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Prijemni ispit
         rezultati
       PRIJEMNOG ISPITA
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja
      


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt