OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - NAJČEŠĆA PITANJA
 

NAJČEŠĆA PITANJA 


 

Buduće kolege i budući studenti,

Kako se dosta Vaših kolega interesuje za naš fakultet, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi ne listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail adresu info@fpps.edu.rs ili na stranici "Facebook"-a Upis 2017 – FLV ili se raspitajte putem telefona 021-472-7884 ili 018-294-200.

 

Najčešća pitanja:

   ●  Da li se priznaje prijemni sa drugih fakulteta?

       Da. Svi kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2017/18 . godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova),
       mogu se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita http://www.fpps.edu.rs/image/strela_s_d.jpg

   ●  Da li je Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić akreditovan?

       Da. Svi studijski programi u okviru visokoškolske institucije su akreditovani kao i sama institucija http://www.fpps.edu.rs/image/strela_s_d.jpg

       Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić osnovane su 2006. godine i prva je akreditovana privatna visoka škola
       akademskih studija u Srbiji.  Akreditaciju smo dobili 2008. godine, zahvaljujući dobrom radu i savremenom programu koji
       podrazumeva obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka i njihovo osposobljavanje za aktivan doprinos društvu i privredi.

 

   ●  Kakvim resursima raspolaže visokoškolska istitucija i šta je sve dostupno studentima?

        Sve aktivnosti u okviru Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić relizuju se u dva poslovna prostora u Novom Sadu i Nišu,
        oba prostora su sa adekvatnim brojem učionica opremljenih po svetskim standardima za izvođenje nastave.

        Pored redovnih učionica studentima su obezbeđeni i posebni kabineti za praktičnu nastavu i naučno-istraživački rad za svaki
        studijski program:

        - pravna klinika

        - kabinet poslovnih simulacija

        - forenzički kabinet

        - jezička laboratorija

        - psihološka laboratorija


       Veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva izvodi savremenu nastavu koju karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije.
       Ono što posebno karakteriše naš fakultet je veliki procenat predavača sa ogromnim praktičnim iskustvom u radu u velikim
       kompanijama ili institucijama.

 

   ●  Koje se zvanje stiče nakon završenih studija?
 

       Nakon završenih osnovnih studija (3 godine) sa ostvarenih 180 ECTS bodova stiče se diploma osnovnih akademskih studija
       (bacheleor) sa zvanjima: pravnik, menadžer, filolog anglista i psiholog.

       Nakon završenih osnovnih studija (4 godine) sa ostvarenih 240 ECTS bodova stiče se diploma osnovnih akademskih studija sa
       zvanjem: diplomirani ekonomista.

       Nakon završene 1 godine master studija (4 godine) sa ostvarenih 240 ECTS bodova stiče se diploma master akademskih studija
       sa zvanjima: diplomirani pravnik, diplomirani menadžer, diplomirani filolog anglista i diplomirani psiholog.

       Nakon završene 2 godine master studija (5 godine) sa ostvarenih 300 ECTS bodova stiče se diploma master akademskih studija
       sa zvanjima: master pravnik, master menadžer, master filolog anglista i master psiholog.

 

   ●  Da li se pripremna nastava plaća?   

       Ne.  Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić svake godine organizijU pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita
       koja je besplatna.

       Detaljan raspored odvijanja pripremne nastave imate na našem sajtu za svaki studijski program http://www.fpps.edu.rs/image/strela_s_d.jpg


   ●  Gde se tačno nalazimo?

       Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić svoje aktivnosti relizuje u dva poslovna prostora u Novom Sadu i Nišu.
       Adresa fakulteta u Novom Sadu je Bulevar oslobođenja 76, a u Nišu Generala Milojka Lešjanina 17.

 

   ●  Da li školarina može da se plati u više rata?

        Da. Školarina za osnovne i master akademske studije iznosi 1550 € i može se platiti u 10 rata (1. rata je 380 €, a ostalih devet rata
        po 130 €) ili u celosti uz popust od 5%

        U cenu školarine su uračunati kompletni udžbenici za određenu godinu osnovnih studija http://www.fpps.edu.rs/image/strela_s_d.jpg

 

   ●  Da li na prijave i upis mora lično da se dođe?

       Da. Mora lično da se dođe.

 

   ●  Da li predajemo original dokumenta ili kopije?

       Ne. Prilikom prijave predaju se overene foto-kopije (originali se ne primaju).

 

   ●  Da li imamo obezbeđen studentski dom i menzu za naše studente?

       Studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić imaju mogućnost ishrane u studentskim restoranima u
       Novom Sadu i Nišu, koji su u okviru Univerzitetskog studentskog centra po povlašćenim cenama koje važe za sve studente.

 

   ●  Šta mogu da radim i gde da se zaposlim kada završim vaše studije?

       Tokom studija se osposobljavate za rad u oblastima koje pokriva vaša struka. Stalne inovacije nastavnog procesa imaju za rezultat
       visoku spremnost naših diplomaca za rešavanje konkretnih poslovnih problema.

       U zavisnosti od studijskog programa koji studirate nude Vam se i različite mogućnosti za zaposlenje, potpuno ravnopravno
       konkurišete za rad u državnom i javnom sektoru kao i u privatnim kompanijama. Diplomci naših prethodnih genaracija danas su
       na veoma značajnim pozicijama u kompanijama kao što su: "NIS", "Telenor",  "IDEA", "OTP"... i dr.

 

   ●  Koje su šanse za posao nakon završenih studija?

       Naša visokoškolska institucija studentima pruža obrazovanje iz teorijskih i praktičnih znanja i veština, te da ih osposobi za aktivno 
       uključivanje u društvene i privredne tokove. U jeku svetske ekonomske krize izuzetno je teško pronaći posao, a pogotovo u državi sa
       ekonomskom situacijom poput naše. Savremeni koncept nastave omogućava našim diplomcina određene prednosti nakon
       završenih studija:

       - lakše pronalaženje posla zbog primenjenih smerova

       - lakše prilagođavanje stranim kompanijama zbog načina rada i međunarodne saradnje

       - mogućnost zapošljavanja u državnim i privatnim preduzećima

 

   ●  Kako je organizovan život van nastave?

       Studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održavaju veze sa ostalim srodnim fakultetima i višim školama u
       zemlji i inostranstvu i zajedno sa njima svake godine organizuju tradicionalne susrete studenata, popularne ”...IJADE” (npr:        
       Menadžerijada, Pravnijada…). Na ovim susretima, koji se obično održavaju negde na moru ili planini, odmeravaju snage u znanju,
       sportu i zabavi.

       U okviru naše ustanove veoma aktivno deluje Studentski parlament u Novom Sadu i Nišu, koji se upravo bavi organizacijom
       vannastavnih aktivnosti studenata tokom studiranja..

       Studentima u Novom Sadu i u nastavnom centru u Nišu obezbeđeno je besplatno korišćenje bazena, treniranje borilačkih veština, 
       korišćenje sala za ostale sportive u zavisnosti od interesovanja studenata.


      Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je prva visokoškolska privatna ustanova u Srbiji koji je uspostavio saradnju sa
      jednom od najznačajnijih međunarodnih studentskih organizacija "AIESEC"-om, naši student koji su članovi "AIESEC"-a aktivno
      učestvuju u realizaciji različitih projekata. Uz to na Fakultetu za pravne i poslovne studije deluje "ELSA", međunarodna organizacija
      evropskih studenata Prava

      Periodično se organizuju studentske žurke u oba nastavna centra. Obezbeđuju se razne godišnje karte i popusti za razne kulturne i
      sportske manifestacije.

      Posebno mesto zauzimaju javne tribine i gostujuća predavanja na kojima studenti mogu raspravljati o temama kako iz sfere studija
      tako i van njih. Na primer, tokom prethodnog perioda naša ustanovaje ugostila je viceguvernera Narodne banke Srbije, dr Bojana
      Markovića, kao i jednog od najpriznatijih srpskih advokata, Tomu Filu.


      Studenti  su uključeni u gotovo sve projekte u okviru ustanove, takođe studenti učestvuju u promotivnim kampanjama.
 

 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Prijemni ispit
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja
 
     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt